TR EN AR
TR EN AR
Pik Döküm

Yüksek fırından elde edilen katı pikin demir ergitme ünitesinde ergitilerek önceden hazırlanmış kalıp içerisine dökülmesiyle kalıbın şeklini alarak katılaşması sonucunda elde edilir.

  • Pik Dökümün Mekanik Özellikleri Küresel Grafitli Dökme Demire göre daha düşüktür.
  • Bu özellikler ilave edilecek edilecek elementeler ile yükseltilebilir.
  • Pik Döküm önceki DIN normuna göre GG18 - GG35 aralığında sınıflandırılmıştır.