TR EN AR
TR EN AR
Sfero Döküm

Yüksek uzama özelliği sayesinde çelik malzemenin yerine aday gösterilen küresel grafitli dökme demirin ( GGG 40.3 ) zamanla kullanımı artmıştır.Küresel grafitli dökme demir içerisinde çeliğe en yakın uzamayı sağlayan GGG 40.3 üretim ve maliyet açısından daha cazip olmaya başlamıştır.

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero, Nodüler) Gri Dökme Demir ve Küresel Grafitli Dökme demirin kimyasal bileşenleri (kükürt ve mangan haricinde) esas olarak birbirinin aynısı olmakla Dökme demire %0,04 - 0,07 Mg veya Ce ilavesi ile grafitlerin lamel yerine küre şeklini alması sağlanmakta, bu da Küresel Grafitli Dökme Demirin, Çelik Döküme en yakın mekanik özellikler sergilemesini sağlamaktadır.